Booking

พญ. เลิศลักษณ์ นุตกุล

กุมารแพทย์


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. เลิศลักษณ์ นุตกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน กุมารแพทย์ ( ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์และการดูแลทารกแรกเกิด มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 29 ปี

รูปภาพ

image

ตอบ 4คำถามคาใจช่วยแม่เลือก “นมผสม”

ปัจจุบันมีนมผสมหลากหลายสูตรและรูปแบบให้คุณแม่เลือกตั้งแต่นมผสมแบบชงเองมี ทั้งสูตรมาตรฐานจนถึงสูตรเพิ่มสารอาหารพิเศษมากขึ้นๆ หรือนมผสมแบบกล่องพร้อมดื่ม มีทั้งยูเอชที พาสเจ... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
จันทร์ 14:00 - 18:00
อังคาร 14:00 - 18:00
พฤหัส 14:00 - 18:00
ศุกร์ 14:00 - 18:00
เสาร์ 10:00 - 14:00