พญ. พจนี ประดิษฐสุวรรณ

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. สุหัทยา อังสุวรังษี

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. ศิเรมอร ทองสิมา

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลนครธน

เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

พ.ญ. ชุลีกร วรยิ่งยง

( ผิวหนัง เลเซอร์ โบทอกซ์ ฟิลเลอร์ รักษาโรคผิวหนังและความงาม )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. พอลลีน สุขหทัย

( ผิวหนัง เลเซอร์ Facial Design เทอมาจ )

คลินิกทันตกรรมใจดี

630 หมู่1 ต.ท่าขอน ยาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นพ. สมิทธ รักไทย

( ผิวหนัง ร้อยไหม Botox ฉีดไขมัน )

คลินิกทันตกรรมใจดี

630 หมู่1 ต.ท่าขอน ยาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นพ. สิทธิพร ทับทวี

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย