นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. ชนาทิพย์ ญาณอุบล

( ผิวหนัง เลเซอร์ผิวหนัง การฉีดโบทูลินัมท็อกซิน การฉีดฟิลเลอ... )

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์(รพ.บำรุงราษฎร์)

68 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พญ. พรรณแข มไหสวริยะ

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. นิอร บุญเผื่อน

( กุมารแพทย์ )

ลัลลลิตาคลินิกเวชกรรม

9/41 Workplace ราชพฤกษ์-จรัญ ซ.บางแวก 69 -เพชรเกษม48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ผศ.พญ. เปรมจิต จันทองจีน

( ผิวหนัง สะเก็ดเงิน ด่างขาว การรักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงอาทิ... )

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

นพ. ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์

( ผิวหนัง )

โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110