นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

( สูตินรีเวช มีบุตรยากและก่อนสมรส วัยทอง อัลตราซาวน์ ฝากครรภ์ ท... )

มุสิกาคลินิก

เลขที่ 62/8-9, ถนนปราจีนตคาม, ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี, 25000

ผศ.พญ. อรวิน วัลลิภากร

( สูตินรีเวช ตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก อัลตราซาวด์ ปรึกษา... )

อันดาวินคลินิก

1/252 ถ.วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน Bangkok, Thailand 10220

พญ. สุจีรา ไหลเวชพิทยา

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลลานนา

1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

นพ. วีรวิทย์ ปิยะมงคล

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

พญ. สิริกาญจน์ ทองใหม่

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400