นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นพ. ศักดิ์ดา ประทุมทอง

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลศิครินทร์

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

( สูตินรีเวช )

มุสิกาคลินิก

เลขที่ 62/8-9, ถนนปราจีนตคาม, ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี, 25000

นพ. จิรัสย์พล ไทยานันท์

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110.

นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

( สูตินรีเวช )

คลินิกวัยทอง อภัยภูเบศร

32/7 หมู่ที่ 12 ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล ท่างาม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

นพ. ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. พัทยา เฮงรัศมี

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

( สูตินรีเวช )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400