พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ

( เวชศาสตร์ครอบครัว )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลบางประกอก1

2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ

( อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม )

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

( อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม )

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

( อายุรกรรมทั่วไป )

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย

927/43 ค อำเภอ เมือง, ถนน เศรษฐกิจ 1 Mahachai, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000

นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลศิครินทร์

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นพ. บดินทร์ บุตรธรรม

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000