รศ.นพ. กฤต บุญธนาพิบูลย์

( กระดูกและข้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเทียมเข่าเทียม (โดยใ... )

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ ชั้น 2 ตึกดุลโสภาคย์

95 หมู่ที่ 8 ทางคู่ขนาน ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

รศ.นพ. กฤต บุญธนาพิบูลย์

( กระดูกและข้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเทียมเข่าเทียม (โดยใ... )

รพ.ธรรมศาสตร์ แผนกกระดูก ชั้น 2 ตึกดุลโสภาคย์

95 หมู่ที่ 8 ทางคู่ขนาน ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

พ.ต.อ.นพ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

( กระดูกและข้อ ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมและผ่าตัดส่องกล้องเอ็นในข้... )

โรงพยาบาลนนทเวช

30/8 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (เมโยเก่า)

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400