พ.ต.อ.นพ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

( กระดูกและข้อ ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมและผ่าตัดส่องกล้องเอ็นในข้... )

โรงพยาบาลนนทเวช

30/8 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (เมโยเก่า)

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นพ. ดนัย หีบท่าไม้

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. อนุกูล ธารางกูรวงศ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400