นัดพบแพทย์

จุฬาฯแนะลดอ้วนสกัดเสี่ยงโรครุม

27 Sep 2016 เปิดอ่าน 577

โรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ จัดสัมมนา "แพทย์เตือนภัย หยุดภาวะโรคอ้วน กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง" โดยเชิญนายอัฐพล แดงดำคูณ หรือปิ๊ก น้ำหวาน ซึ่งเคยเข้ารับการรักษาโรคอ้วนที่ รพ.จุฬาฯ ด้วยน้ำหนักตัว 350 กิโลกรัม เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2553 และทีมแพทย์ใช้เวลารักษา 4 เดือน จนปัจจุบันปิ๊กน้ำหนักเหลือ 91 กิโลกรัม ร่วมสัมมนาด้วย

นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า โรคอ้วน คือผู้ที่มีความอ้วนแล้วมีโรคแทรกซ้อน สำหรับผู้ที่มีความอ้วนแล้วเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนคือ ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ซึ่งสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง โดยนำน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยผลคูณของส่วนสูงเป็นเซนติเมตร จะได้ค่าดัชนีมวลกาย สำหรับโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ที่เป็นโรคอ้วนนั้นจะมีมากกว่า 10 โรค เช่น โรคเส้นเลือดสมองอุดตัน หยุดหายใจขณะนอนหลับ ความดันเส้นเลือดปอดสูง นิ่วถุงน้ำดี เบาหวาน เป็นต้น

นพ.สุเทพกล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 35 จะใช้วิธีการคุมปริมาณอาหารลดแป้ง น้ำตาล และไขมัน ร่วมกับการออกกำลังกาย ส่วนกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 รักษาโดยใช้วิธีลดขนาดกระเพาะอาหาร และลดการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ซึ่งจะใช้วิธีผ่าตัดได้ 3 วิธี คือ 1.รัดกระเพาะอาหาร โดยใช้ซิลิโคนทางการแพทย์รัดส่วนต้นของกระเพาะอาหารซึ่งจะทำให้อิ่มเร็วขึ้น 2.ตัดกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ที่ขยายออกได้ให้เหลือเป็นหลอดของกระเพาะอาหารแทน 3.ตัดลดขนาดกระเพาะอาหารและทำบายพาสลำไส้ซึ่งจะทำให้กระเพาะอาหารเล็กลง

"วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด ปัจจุบัน รพ.จุฬาฯผ่าตัดรักษาผู้ที่เป็นโรคอ้วนมาแล้ว 100 ราย โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยก่อนรักษาตั้งแต่ 87-280 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดน้ำหนักให้กับผู้ป่วยได้เฉลี่ยคนละ 50 กิโลกรัม และจากการติดตามผลหลังการผ่าตัดผู้ป่วยทุกคนมีอาการดีขึ้นจากโรคแทรกซ้อน โดยร้อยละ 82 หายขาดจากโรคเบาหวาน ขณะที่ร้อยละ 60 หายขาดจากโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด และโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ" นพ.สุเทพกล่าว

* ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/3930-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1.html