นัดพบแพทย์

เรียนรู้ป้องกัน “วุ้นตาเสื่อม”

19 Sep 2016 เปิดอ่าน 609

วุ้นตา (Vitreous degeneration) เป็นสารใสคล้ายเจลบรรจุอยู่ภายในลูกตาส่วนหลัง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอตาและผนังลูกตาชั้นใน ถ้ามีภาวะใดก็ตามที่ทำให้บางส่วนของวุ้นตาขุ่นไป เราจะรู้สึกเห็นเหมือนมีเงา หรือหยากไย่ลอยไป-มา อาจมีรูปร่างแตกต่างกันได้หลายแบบ เช่น เป็นจุดเล็กๆ คล้ายลูกน้ำ ยุงบินไป-มา เป็นวงกลม วงรี หรือเป็นเส้นโค้งและสังเกตเห็นได้ง่ายหรือชัดขึ้นเวลามองไปยังพื้นผิวที่เป็นสีอ่อน เช่น ผนังห้องสีอ่อนกระดาษสีขาว ท้องฟ้า หรือกลางแดด

เมื่อคนเราอายุมากขึ้นและเข้าสู่วัยกลางคน วุ้นตาจะมีการเสื่อมตามอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกวุ้นตาเริ่มขุ่นเป็นตะกอน เกิดจากเส้นใยคอลลาเจน ในวุ้นเจลมีการเสียโครงสร้างบางส่วนจับตัวกันเป็นก้อนๆ ทำให้มีอาการเห็นเป็นเส้น หรือจุด ลอยไปลอยมา ตามการกลอกตาต่อมาวุ้นตาจะมีการหดตัวรวมกันเป็นก้อน หลุดออกจากพื้นจอตา ในระยะนี้ในบางครั้ง บางคนอาจจะมีอาการ เห็นแสงแว่บๆ แสงฟ้าแลบ หรือแสงแฟลช เมื่อกลอกตาเร็วๆในที่มืดซึ่งเกิดจากมีแรงดึงรั้งที่จอตา ตรงรอยต่อระหว่างส่วนที่วุ้นตาแยกจากจอตาแล้ว กับส่วนที่วุ้นตายังติดกับจอตาอยู่ ในระยะนี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือมีเลือดออกในวุ้นตา ซึ่งเกิดจากมีการฉีกขาดของจอตา และมีจอตาลอกตามมาได้ โดยอาการจะเห็นตะกอนหนาขึ้น ตามัวลงทันทีเห็นภาพขาดหายไป เห็นอะไรมาบังเยอะขึ้น หรือลานสายตาแคบลง แนะนำให้รีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาต่อไป

โดยปกติถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแสงแว่บๆ หรือแสงแฟลชจะน้อยลง และค่อยๆ หายไป ตะกอนในวุ้นตา ที่เห็นเป็นจุด เป็นเส้น ก็จะค่อยๆ จางไปด้วย แต่ในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม่านตาอักเสบ เส้นเลือดในตาอักเสบ สายตาสั้นมากหรือได้รับอุบัติเหตุมาก่อน อาจจะต้องตรวจอย่างละเอียดต่อไปเพื่อวินิจฉัยแยกโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวานขึ้นจอตา เส้นเลือดในตาอุดตันวุ้นตาอักเสบ หรือจอตาอักเสบ เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ โรงพยาบาลราชวิถี

* ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/29880-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E2%80%9D%20.html