นัดพบแพทย์

“เหล้า” ต้นเหตุตับอ่อนอักเสบ แพทย์ชี้! อัตราการเสียชีวิตสูง

28 Sep 2016 เปิดอ่าน 596

แพทย์จุฬาฯ ทบทวนประวัติผู้ป่วยภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรงในรอบ 5 ปี จำนวน 210 ราย พบการดื่มเหล้าเป็นต้นเหตุของโรคอันดับ 1 รองลงมาเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดี ส่วนการรักษาคนไข้ที่มีภาวะเนื้อตายของตับอ่อน แต่ไม่พบการติดเชื้อใช้การรักษาแบบ ประคับประคองร่วมกับวิธีการทางรังสีรักษาแทนการผ่าตัด คนไข้ที่มีภาวะเนื้อตายของตับอ่อน ติดเชื้อต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัดและติดตามภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการดูแลและผลการรักษาในผู้ป่วยภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรง” พบว่าโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรงเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มีอัตราการเสียชีวิตสูง ในปัจจุบันแนวทางการดูแลรักษาในระยะแรกของโรคเปลี่ยน แปลงจากอดีตที่อาศัยการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่มาเป็นการรักษาแบบประคับประคอง

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์กล่าวด้วยว่า จากผลการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบ พลันรุนแรง มีสาเหตุการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบที่พบมากที่สุด ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาเกิดจากนิ่วในทางเดินน้ำดี ร้อยละ 37.5 ผู้ป่วย 18 ราย หรือร้อยละ 45 อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเท่ากับร้อยละ 25

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์กล่าวว่า การที่ผู้ป่วยมีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน รุนแรงก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูง

* ขอบคุณข้อมูลจาก : http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news_showpic.php?newsID=110&tyep_ID=2