Booking

นพ. พนธกร พานิชกุล

กระดูกและข้อ


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. พนธกร พานิชกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน กระดูกและข้อ ( ข้อสะโพก ข้อเข่า บูรณสภาพ ) สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่

การศึกษา

  • ปริญญาตรี Graduate Diploma in Clinical Sciences, Periodontology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • Adult Hip and Knee Reconstruction Surgery  Schulich Medicine and Dentistry แคนาดา
  • Adult Orthopaedic Reconstructive Surgery The Anderson Orthopaedic Research Institute สหรัฐอเมริกา

ภาษา

  • Thai
  • English

Videos

รูปภาพ

image

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement)  "เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก"การผ่าตัดเปลี... อ่านต่อ

เตือนสิงห์นักดวด ‘ดก’รัวๆ แค่วันละกระป๋อง-ทุกวัน เสี่ยง ‘กระดูกสะโพกตาย’

  อาการปวดขาทุกจังหวะที่ก้าวเดิน ปวดบริเวณขาหนีบ ปวดสะโพกหรือหน้าขา บางรายปวดไปที่เข่า อาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ เป็นรูมาติสม์ ข้อเข่าอักเสบ กินยาคลายกล้ามเ... อ่านต่อ

ผ่าข้อสะโพก...ไม่ตัดกล้ามเนื้อ เจ็บปวดน้อย-ฟื้นตัวไว-เคลื่อนไหวสะดวก

Embed from Getty Images     แม้โรคข้อสะโพกเสื่อมจะเป็นโรคที่พบได้น้อยที่สุดในบรรดาความเสื่อมของกระดูก เช่น กระดูกสันหลังหรือข้อเข่า แต่ถ้าเทียบความเจ็บปวดที่เกิด... อ่านต่อ


เวลาทำงาน