นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

71/3 ถนนเศรษฐศิริ สามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานครไทย

นพ. สัญญาณ เนียมปุก

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

เลขที่29 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

อ.นพ. ต่อพล วัฒนา

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล อ้อมน้อย

74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

นพ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร

( กระดูกและข้อ )

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (เมโยเก่า)

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900